Public Funding
Project Name Funded by Principal Investigator Start Date End Date
REDESH: Estudo de recepción/reemisión de televisión dixital móbil mediante o estándar emerxente DVB-SH Xunta de Galicia Carlos Mosquera Nartallo 2007 2010
logo SPROACTIVE SPROACTIVE: Signal Processing Advanced Techniques for Cognitive Radio Spanish Ministry Roberto López Valcarce 2007 2010
FACTICA: Ferramentas activas para multimedia confiable Xunta de Galicia Fernando Pérez-González 2007 2010
E2ERM logo E2ERM: End 2 End Rights Management Spanish Ministry Fernando Pérez-González 2007 2008
CINNEO logo Plataforma digital de contenidos audiovisuales bajo estándares DCI (Digital Cinema Initiatives)CINNEO: Spanish Ministry Fernando Pérez-González 2007 2008
ECRYPT logo ECRYPT: European Network of Excellence on Cryptology European Commission's Sixth Framework Programme (FP6) Fernando Pérez-González 2004 2008
SEQURDOCS: Watermarking technologies and 2-D barcodes for printed document security Xunta de Galicia Fernando Pérez-González 2004 2007
DIPSTICK: Theory and applications of Dirty Paper Signaling Spanish Ministry Carlos Mosquera Nartallo 2004 2007
IM3: Imagen Médica Molecular y Multimodalidad Spanish Ministry Fernando Pérez-González 2003 2006
AMULET: Multiresolution analysis for multimedia signal processing and digital communications Spanish Ministry Fernando Pérez-González, Nuria González-Prelcic 2002 2004